Χειρουργική Στόματος - Εξαγωγή Φρονιμιτών - Εμφυτεύματα


Είναι ο τομέας που περιλαμβάνει χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται εντός της στοματικής κοιλότητας, όπως την εξαγωγή δοντιών και έγκλειστων φρονιμιτών, τις ακρορριζεκτομές και ουλοπλαστικές, καθώς και την αφαίρεση κύστεων και χαλινών. Παράλληλα καλύπτονται τα περιστατικά εμφυτευμάτων και αποκατάστασης.


Στη συνέχεια περιγράφουμε τα συνήθη περιστατικά, που με τη σωστή εκπαίδευση και εμπειρία μας, αντιμετωπίζουμε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα.


Εξαγωγές δοντιών και ριζών
Η εξαγωγή είναι η τελευταία λύση του οδοντιάτρου, αφού πρώτα έχει εξαντλήσει όλες τις θεραπευτικές δυνατότητες για να σωθεί ένα δόντι ή ρίζα. Υπάρχουν όμως ενδείξεις που συχνά μας οδηγούν στην απόφαση αυτή. Έτσι δόντια με καταληκτική κινητικότητα λόγω περιοδοντικής νόσου, με εκτεταμένο κάταγμα, έγκλειστα ή ημιέγκλειστα που προκαλούν βλάβη σε γειτονικά δόντια, δόντια με δυσπλασία ριζών ή ασυνήθιστη μορφολογία, αποτελούν ένδειξη για εξαγωγή.

Η εξαγωγή γίνεται ανώδυνα με τη χρήση τοπικής αναισθησίας ενώ λαμβάνεται μέριμνα για την περιποίηση του τραύματος, τη φαρμακευτική αγωγή, μέχρι και την επούλωσή του.

Αφαίρεση εγκλείστων και ημιεγκλείστων φρονιμιτών

Αποτελεί μία από τις συνήθεις χειρουργικές επεμβάσεις και η διαδικασία της εξαγωγής εξαρτάται ανάλογα με τον εντοπισμό των δοντιών. Οι έγκλειστοι φρονιμίτες συνήθως δεν έχουν επαρκή χώρο να ανατείλουν, αδυνατώντας να πάρουν φυσιολογική θέση στο στόμα. Οι ημιέγκλειστοι φρονιμίτες, δόντια που δεν έχουν ανατείλει πλήρως, ενδέχεται να προκαλέσουν φλεγμονές των ούλων της περιοχής (οξεία περιστεφανίτιδα), τερηδονισμό γειτονικών δοντιών και ορθοδοντικά προβλήματα. Ο καταλληλότερος χρόνος για την εξαγωγή τους είναι στη νεαρή ηλικία, ιδιαιτέρα για τα άτομα που πρόκειται να υποβληθούν σε ορθοδοντική θεραπεία.


Εμφυτεύματα δοντιών  

Χρησιμοποιούνται όλες οι επιστημονικά τεκμηριωμένες, ασφαλείς και αξιόπιστες τεχνικές. Πραγματοποιούνται απλές και σύνθετες περιπτώσεις εμφυτευματολογίας.  

Στο ιατρείο μας, εκτός από τις παραπάνω εργασίες αντιμετωπίζονται και τα παρακάτω περιστατικά:

 • Ακρορριζεκτομές
 • Αφαίρεση κύστεων, κοκκιωμάτων και επουλίδων
 • Διευθέτηση χαλινού και μαλακών μορίων
 • Αφαίρεση καλύπτρας
 • Αφαίρεση ογκιδίων στόματος
 • Αντιμετώπιση ξηρού ή επώδυνου φατνίου
 • Αφαίρεση κύστεων των γνάθων
 • Διάνοιξη αποστήματος ενδοστοματικά και εξωστοματικά

Οδοντική Χειρουργική


Η οδοντική χειρουργική ασχολείται με την πρόληψη και θεραπεία των παθήσεων των σκληρών ιστών των φυσικών δοντιών, δηλαδή της αδαμαντίνης και της οδοντίνης.

Κυριότερη ενασχόλησης της, είναι η διάγνωση και θεραπεία της τερηδόνας. Παράλληλα περιλαμβάνει τη διάγνωση και θεραπεία μικροκαταγμάτων μύλης, διαβρώσεων και αποτριβών.

Στο ιατρείο μας εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες οδοντικές χειρουργικής:

 • Απλές εμφράξεις σύνθετης ρητίνης
 • Σύνθετες εμφράξεις σύνθετης ρητίνης
 • Εμφράξεις αμαλγάματος
 • Ένθετα-επένθετα πορσελάνης ή ρητίνης
 • Ανασύσταση δοντιών με άξονα και αμάλγαμα ή σύνθετη ρητίνη


Εμφράξεις (σφραγίσματα)

Τα τελευταία χρόνια, τα λευκά σφραγίσματα από σύνθετη ρητίνη, λόγω της βελτίωσης των μηχανικών ιδιοτήτων τους και της άριστης αισθητικής απόδοσης τους, τείνουν να αντικαταστήσουν τα μαύρα σφραγίσματα από αμάλγαμα.

Το αμάλγαμα παρουσιάζει μειωμένη αισθητική, τοπική χρώση του δοντιού και των ούλων, και λόγω του υδραργύρου που περιέχει που ενδέχεται να είναι τοξικός, χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο. Επειδή κανένα υλικό δεν κρατάει για πάντα, τα σφραγίσματα πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 8-10 χρόνια, ενώ αυτά της σύνθετης ρητίνης κάθε 6-8 χρόνια.


Ένθετα-επένθετα

Σε περίπτωση εκτεταμένης βλάβης του δοντιού που δεν μπορούμε να κάνουμε ένα απλό σφράγισμα και δεν θέλουμε να βάλουμε θήκη, υπάρχει η λύση του ένθετου πορσελάνης ή ρητίνης. Τα ένθετα, είναι “σφραγίσματα” από πορσελάνη ή ρητίνη. Στην προκειμένη περίπτωση τροχίζουμε το δόντι όπως στο σφράγισμα, στη συνέχεια παίρνουμε αποτύπωμα στο ιατρείο μας και ο οδοντοτεχνίτης φτιάχνει την αποκατάσταση. Τα ένθετα και τα επένθετα έχουν μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής από το σφράγισμα και σαφώς ανώτερη αισθητική. Για την κατασκευή τους απαιτούνται δύο επισκέψεις.